Външно оценяване

Дати за провеждане на национално външно оценяване, както следва:  

  

IV клас

      Български език и литература – 26 май 2022 г.

      Математика – 27 май 2022 г.

    VII клас

        Български език и литература – 14 юни 2022 г.

        Математика – 16 юни 2022 г

17.06.2022 г. – Чужд език (по желание на ученика)

        X клас

Български език и литература – 14 юни 2022 г.

        Математика – 16 юни 2022 г.

17.06.2022 г. – Чужд език (по желание на ученика)

         Онлайн оценяване на дигитални компетентности – 20 – 22 юни  2022 г./по желание на ученика/

 

 ТЕСТОВЕ И ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ ОТ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ (4, 5, 6, 7, 10 клас) ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ