Декупаж

Снимки

Група „Декупаж“
Цели:
·Овладяване на различните видове декупаж;
·Развиване на креативност , сръчност и естетически вкус в учениците
II.Очаквани резултати:
·Да владеят различните техники за декупаж;
·Да се развият въображението, сръчността и естетически вкус на учениците;
·Самостоятелно изработване на изделия с техниките на декупажа.