ДЗИ

Дати за провеждане на ДЗИ – майска сесия, учебна 2022/2023 г.:

Български език и литература – 19 май 2023 г.

                             Профилиращ предмет/Теория за придобиване на професионална квалификация   – 23 май 2023 г.

 

 

Срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ

от 06.02.2023 г. до 21.02.2023 г.
При неспазване на посочения срок, зрелостниците не се допускат до явяване на ДЗИ!

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ:

                                                                                                   до 18.05.2023 г. 

                                        Начало на всички изпити 08.00 часа.

Всички зрелостници трябва да бъдат в 07.15 ч. в двора на училището, в което се провеждат ДЗИ.

още за ДЗИ


http://www.mon.bg

Резултати