Емблема

     Автор: Деян Денев

                                                          ученик от XI клас                                                       1996 г.