История на училището

 

Началото на образователното дело в с. Окорш се губи в далечната 1940 година. В късната дъждовна и студена есен на тази година от Северна Добруджа (Румъния) тук в селището Рахман Ашиклар /Окорш/ се преселват днешните жители. Будните българи оценяват значението на знанието и бързат да запишат децата си на училище. Старата училищна сграда, строена през 1932-33 година, приютява 74 деца в два слети класа : I-III, II-IV.
Под №1 в главната класна книга е вписано името на Велико Димитров. А първата учителка и директор тогава е Стефка Добрева.
През месец февруари 1941 година в селото пристига още един учител – Петър Върбанов. Заедно със Стефка Добрева те водят обучението в двата класа.  
Следват трудни години, но учителите работят с желание и амбиция. Те, освен че водят образователната дейност в училище, започват ограмотяването и на населението. Те са и първите културни дейци в селото: подготвят пиеси и художествени програми за тържествени поводи. Директори през този период са: Любен Петков, Славка Богданова, Станчо Петков, Събка Недкова, Петър Василев, Мария Цонева. През 1947-48 учебна година завършва първия випуск на основното училище с шестнадесет ученика, от които четири отличника.
Назначената през 1953 година за директор Пенка Димитрова Русева въвежда ученическата униформа и поставя началото на тържества и чествания, които по – късно стават традиция в живота на училището.

Годините минават. Децатата растат. Налага се необходимостта от повече класни стаи и започва строителството на нова сграда. Благодарение на родителската помощ и общински средства през учебната 1959-60 година новото училище отваря врати, за да посрещне 400 ученици. Оформя се парк – градина с богата зеленина, изгражда се открита спортна база, започва работа и целодневна детска градина. През учебната 1974-75 година по настояване на директора по това време Слави Николов започва строеж и на работилница.
И успехите не закъснавят! Години наред училището заема призови места в окръжните прегледи по ТНТМ. Гордост за училището са Пепа Петрова – класира се на второ място в републиканското отчитане на задочния клуб „Млад агробиолог“, Васил Иванов – носител на сребърен медал от републиканските състезания по ракетомоделизъм.
Развива се и самодейността: руски вокален състав, фолклорна група „лазарки“, която заедно с гайдаря Никола Стоянов завоюва златни медали за отлично представяне на IV-я национален събор в град Копривщица.
През следващите години раждаемостта на селото се увеличава, броят на учениците нараства. Това налага да се построи ново училище.

На 17 декември 1984 година е първият учебен ден в новата съвременна, модерно обзаведена сграда с 16 класни стаи, три работилници, административен корпус, кухненски блок. На следващата година е приет и първия випуски девети клас на ЕСПУ със 78 ученика, които изучават четири широкопрофилни производствени направления.

Много поколения млади хора получават своето образование в СОУ„Йордан Йовков”. Те придобиват добра подготовка, израстват като компетентни и предприемчиви граждани, повярвали в своите възможности.

Сега в СУ „Йордан Йовков” се обучават ученици от първи до дванайсти клас, с прием на ученици в горен курс  по професионално направление – администрация и управление.