НП Занимания по интереси

Национална програма

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗАОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО

НА ОБРАЗОВАНИЕТО

И НАУКАТА

Групи – Занимания по интереси през уч. 21/22 г.

„Математиката – лесна и интересна“                             ръководител: Билгиз Шабан ученици от 1 клас

„Млад математик “                                          ръководител: Вилдан Халид                                    ученици от 2 клас

„Окорсис“                                                   ръководител: Фатме Садък                                                 ученици от 6 клас

„Learn English together“                                           ръководител: Николай Русев                      ученици от 10 и 11 клас

https://class.mon.bg