Подготовка за НВО по БЕЛ 7 клас

Снимки

Група „Подготовка за НВО по БЕЛ – 7 клас“

Цели: Повишаване мотивацията на учениците за успешно завършване на основното образование и успешно представяне  на НВО чрез допълване и развиване на знанията, уменията и компетентностите, придобити в задължителната им подготовка в училище.

Очаквани резултати:

1. Преодоляване на образователните дефицити и пълноценно участие в образователния процес.

2. Повишаване на образователните постижения на учениците