Подготовка за НВО по математика – 7 клас

Снимки

Група „Подготовка за НВО по математика – 7 клас“

Цели:
1. Подготовка за Национално външно оценяване.
2. Допълване и коригиране на пропуски от изминали години.
3. Формиране на математически език у учениците.
4. Обогатяване на методи на разсъждение.
5. Повишаване мотивацията на учениците за учене.

Очаквани резултати:
1. Преодоляване на обучителните трудности.
2. Успешно представяне на националното оценяване.
3. Умения за прилагане на усвоените знания при решаване на задачи.
4. Разширяване и задълбочаване на знанията на учениците.
5. Разширяване на знанията за геометрични фигури.