Сръчни ръце

Снимки

Група ателие „Сръчни ръце“

Цели:

Развитие на изобразителните способности и художествени умения. У учениците да се развива усещане за цвят, тон и форма на предметите в тяхното хармонично единсто.

Очаквани резултати:

Да се развият умения за работа с конци и други материали.