ФК Окорсис

Снимки

Група ФК „ОКОРСИС“V – VII клас
I. Цели:
1. Усъвършенстване организацията на играта – стил и тактическа постройка.
2. Усвояване на правилата в процеса на двустранни игри и в уроците за начално обучение.
3. Повишаване мотивацията на учениците за учене.
4. Отлична кондиционна подготовка, която е в основата на специфичната работоспособност на футболистите.
5. Чрез състезанието да се постигне точност, икономичност и бързината на индивидуалните и групови действия, формиране на параметри за ефективност по специфичен начин, като колективна технико-тактическа ефективност.

II.Очаквани резултати:
1. Възпитаване на специализираните физически качества за постигане на високо ниво на физическа подготвеност и кондиция;
2. Усъвършенстване на технико-тактическите похвати в рамките на технико- тактическата и игровата тренировка;
3. Психологическа подготовка – обща и специална – психологическа подготовка преди състезание;
4. Усъвършенстване специализирането на играчите по постове;
5. Усвояване и налагане на съвременен стил на игра в основата на който стоят преливането по линии, промяната на фронта на атаката, мъжествеността и голямата работоспособност в играта;